احكام و پرسش و پاسخ http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com 2020-05-28T15:44:30+01:00 text/html 2014-12-18T14:29:58+01:00 rahrovanevlaiat.mihanblog.com علی اصغر عزیزی احكام وضو http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com/post/34 <font size="4">بسم الله الرحمان الرحیم</font><div><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><strong><font size="3">وضو</font></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">وضو، از جمله عبادات به شمار می‌رود و نیز شرط صحت نماز و بعضی امور دیگر است.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">وضو در روایات،‌ باعث صحت، طول عمر و نورانیت باطن معرفی شده است.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">فلسفة وضو هم مثل سایر عبادات، بالاتر از فواید مادی و نتایج جسمانی است؛ بلكه فایده آن، معنوی و روحانی و برای قرب به مبدأ است. حدیث نبوی‏ صلی‏ الله‏ علیه‏ وآله «اَلْوُضُوءُ‌ نُورٌ‌‌ وَ‌ اَلْوُضُوءُ‌ عَلَی الْوُضُؤءِ‌ نُورٌ عَلَی نُور؛ وضو نور است و وضو [گرفتن] با [داشتن] وضو، نوری اضافه بر نوری دیگر است.‌» نیز اشاره به همین معنا دارد.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">مراد از نور در فایده وضو، صفای قلب، حصول قرب و چراغی است كه مؤمن را از ظلمات ماهیات و مادیات نجات می‌دهد و برای رسیدن به معنویات و ورود به ساحت قدس حضرت احدیت رهبری می‌كند.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">وضو افزون بر فواید روحی، روانی، معنوی و حقیقی، حاوی فواید جسمانی، مادی، طبیعی و بهداشتی زیادی است. در ذیل به بعضی از حکمتها و فوائد مادی و معنوی وضو اشاره می‌شود:</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">1. یكی از شرایط وضو این است که اعضا باید شسته شود و باید برای رسیدن به این مقصود، همه آلودگی های بدن، مانند آلودگی های اطراف ناخنها رفع شود. (1)</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">این سفارش،‌ یك دستور بهداشتی مهم برای همة طبقات شهری و روستایی است كه با رعایت آن در همة عمر، پاكی بخشی از اعضای بدن را ـ كه به طور مستقیم با آنها تماس دارند‌ ـ حفظ كنند.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">غیر از اعضای وضو، دیگر اعضای بدن، زیر لباس است و كمتر به میكروب و كثافات محیط آلوده می‌شود؛ از اینرو مردم باید چند بار در شبانه روز وضو بگیرند و دست و صورت را بشویند؛ زیرا در معرض آلودگی قرار دارد.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">اگر چركهای سر و پا و اطراف ناخنها به قدری باشد كه مانع رسیدن آب به پوست شود،‌ مسح، درست نیست. باید محل مسح پاكیزه باشد؛ به گونه‌ای كه مانعی برای مسح وجود نداشته باشد</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">چه محركی بالاتر از این پیدا می‌شود كه مردم مجبور باشند در شبانه روز چندین بار وضو بگیرند و وادار شوند كه بدن و سر خود را پاك و تمیز نگه دارند؟ (2)</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">2. هنگامی كه با آب پاكیزه و خنك وضو می‌گیرید، صورت و دستهایتان را می‌شویید و بر این اعضا دست می‌كشید. (3)</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">در این صورت، جریان خون در سطح بدن تقویت می‌شود و همین امر، عكس‌العمل سریعی را در همة بدن سبب می‌شود. نتیجة فوری و محسوس آن، خرمی و تازگی است كه بیش‌تر افراد پس از وضو در خود احساس كنند. این احساس، نشانة سلامت افراد است.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">3. دست را می‌شوییم؛ چون محل تجمع میكروبها و راه نفوذ آن به بدن است. شستن صورت و استنشاق نیز راه نفوذ میكروبها و باكتریها را از بینی و دهان مسدود می‌كند.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">4. امام رضا‏علیه‏ السلام دربارة فلسفه وضو می‌فرماید: «وضو برای این است كه بنده در مقابل خداوند، پاكیزه باشد و از كثافت و نجاست پاك شود و خواب از چشم او بیرون رود.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">سبب وجوب شستن صورت، این است كه با صورت، سجده و خضوع می‌كند و علت شستن دست، این است كه با دست خود، حاجت خود را عرضه می‌كند و علت مسح سر، این است كه سر خود را در حالت نماز رو به قبله می‌كند و علت مسح پا این است كه قیام و قعود نماز را با آن انجام می‌دهد.‌» (4)</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">5. موسیو شارل مسیمیر درباره وضو در اسلام و اسرار بعضی از احكام مسلمانان چنین می‌گوید:</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">«شستن روی چشم در وضوی شرعی، حاوی نكاتی در حفظ صحت عمومی است؛ چنانچه اروپاییان به شستن چشم و روی خودشان فوق‌العاده اهمیت می‌دهند و برای زایل‌كردن سنگینی ذهن و سر، رفع ركود و به كار انداختن اعصاب باز مانده از كار، مسح كردن سر را لازم می‌دانند. همچنین مسح، مانع از هجوم خون به دماغ است.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">مسح سر در صورت اشتغال به كارهای دشوار و غلبه قوة فكریه بر سایر قوا بسیار اهمیت دارد و مسح پاها نیز در نظافت و رفع بوی پا مدخلیت شایانی دارد.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">ماساژ سوئدی، به معنای مالش (مشت مال) بدن است. امروز خاصیت و فواید ماساژ برای همه طبقات ثابت شده است؛ به ویژه دانشمندانی كه مطلق ماساژ، به‌ویژه ماساژ سوئدی (5) را باعث تقویت و تسریع گردش خون می‌دانند و آن را در مباحث ورزش در رأس قرار می‌دهند.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">وضوی اسلامی، همان خاصیت ماساژ را به نحو اتمّ در بردارد؛ زیرا وقتی آب سرد به سطح اعضای وضو رسید، محل آن، سرد می‌شود و جریان خون به آن سمت، شدت می‌یابد. سپس دستگاه گردش خون برای حفظ درجة طبیعی بدن و جبران حرارت از دست رفته اعضاء به سرعت فعالیت می‌كند و در نتیجه، در دستگاه گردش خون، نشاط به وجود می‌آید.‌» (6)</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">6. دكتر عفیف می‌نویسد:</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">«قبض و بسط در رگهای پوست بر اثر جریان آب وضو،‌ باعث افزایش حركت قلب و نشاط جسمی می‌شود و حركات تنفسی (جذب اكسیژن و دفع كربن) را آسان می‌كند. همچنین سبب تمدد اعصاب می‌شود و شخص را از ابتلا به بیماریهای مختلف مصون می‌دارد.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">شستشوی دست برای وضو، روزانه حداقل 5 بار، عامل نظافت دست و پیشگیری از ورود میكروبهای مختلف به دهان و ابتلا به بیماریهای گوارشی و سایر امراض سخت می‌شود.‌» (7)</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">7. بعضی دیگر از آثار جسمی وضو این است كه شستن قسمتهایی از بدن، آن هم روزی چند بار و با فواصلی خاص، باعث استراحت و آرام‌سازی عضلات و تخفیف تشنجات جسمی و روانی می‌شود. این سخن، شاید بتواند توضیحی ساده باشد برای این سفارش پیامبر‏صلی‏ الله ‏علیه ‏وآله كه فرمود: «برای فرونشاندن خشم، وضو بگیرید.‌» (8)</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">8. مهم‌ترین نقش وضو، پیشگیری از بیماریهای مختلفی است كه تعداد آنها را 17 بیماری ذكر كرده‌اند. مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: وبا، تیفویید، سیاه‌سرفه، تراضم، مسمومیتهای غذایی و... . (9)</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">حسن ختام این قسمت از بحث را حدیثی از نبیّ مکرّم اسلام قرار می‌دهیم.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">پیامبر‏صلی‏ الله‏ علیه‏ وآله به انس فرمود:</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">«یا انسُ اَكثِرْ مِنَ‌الطَّهُورِ یزدِ اللهُ فی عُمُرِكَ‌فَإنِ استَطَعْتَ اَنْ تَكُونَ بِاللَّیلِ و النَّهارِ عَلی طَهارَةٍ فافَعل فإنَّكَ‌ تَكُونُ اِذَا مِتَّ عَلی طهارَةٍ مِتَّ شهیداً؛ (10) ‌ای انس! از آب، زیاد استفاده كن (همیشه با وضو باش) كه در این صورت خداوند عمرت را طولانی می‌كند. پس اگر بتوانی در شب و روز، این کار را بكن؛ زیرا اگر با طهارت بمیری، شهید مرده‌ای.‌»</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">از این روایت و مانند آن، چنین بر‌می‌آید كه شرع مقدس اسلام، آن اندازه به پاكیزگی اهمیت می‌دهد كه شایسته است مردم، حتی هنگام كارهای روزانة دنیوی نیز با وضو باشند تا بدین ترتیب علاوه بر ایجاد حالت معنوی برای انسان، بر محیط اجتماعی و كاری آنان، پاكیزگی حكم‌فرما شود.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><strong><font size="3">پی‌نوشـــــــــــــت‌ها:</font></strong></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">(1). وسائل الشیعه،‌ حر عاملی،‌‌ مؤسسه آل البیت،‌ ج1،‌ ص 377.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">(2). پاكیزگی و بهداشت در اسلام، سید محمد صانعی،‌ قم،‌ بوستان كتاب، اول، 1385ش، ص 183.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">(3). عروة الوثقی، سید محمد كاظم طباطبایی، تهران، مكتبة الاسلامیه، ج 1، ص 200. من‌الافعالِ المستحبه أَن یكونُ ذلكَ مَعَ اِمدادٍ الیَد علی تِلكَ المَواضِعِ.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">(4). علل الشرایع، شیخ صدوق، ترجمه سیدمحمد جواد ذهنی تهرانی، مؤمنین، ‌سوم،.1382 ش، ج1، ص885.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">(5). ماساژ سوئدی آن است كه تمام اعصاب را به كار می‌اندازد.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">(6). فلسفه احكام، احمد اهتمام،‌‌ اصفهان، چاپخانه اسلام، 1344ش، ج 1،‌‌ ص 233.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">(7). پرستش آگاهانه، ص 59، به نقل از: روح الصلوة فی الاسلام، دكتر عفیف عبدالفتاح، ترجمه دكتر محمد رضا رضوان طلب، قم،‌‌‌ ستاد اقامه نماز دوم، 1375، ص 82.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">(8). با استفاده از مقاله مندرج در ویژه نامه دانشگاه علوم پزشكی آذربایجان غربی به مناسبت برگزاری هفتمین اجلاسیه نماز در ارومیه، مهر 1376ش.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">(9). الابداعات الطیبه لرسل الانسانیه، سالم مختار، بیروت، مؤسسة المعارف، 1995 م، ص 54.</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3">(10). وسائل الشیعه، ج 1، ص 383، استحباب وضو.</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); line-height: 27px; text-align: justify;"><font size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(51, 50, 50); font-size: 13px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></p></div> text/html 2014-10-21T05:21:13+01:00 rahrovanevlaiat.mihanblog.com علی اصغر عزیزی احكام حسینی3 http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com/post/27 <font size="4">بسم الله الرحمان الرحیم</font><div><font size="4">سوم:زیارت امام حسین(</font><font size="2">علیه السلام</font><font size="4">)</font></div><div><font size="3">برای تشرف به حرم مطهر هر یك از معصومین</font><font size="2">(علیه السلام)</font><font size="3">و نیز حرم سید الشهداء و در حال زیارت قبر مطهر ایشان این كارها مستحب است.</font></div><div><font size="3">1.غسل زیارت، و كیفیت آن هم با سایر غسل ها فرقی ندارد ولی به نیت غسل زیارت انجام داده می شود.</font></div><div><font size="3">2.با طهارت و با وضو بودن</font></div><div><font size="3">3.پو شیدن لباس های پاك و تمیز،و بهتر است لباس سفید بپوشد</font></div><div><font size="3">-در زیارت سایر مشاهد مشرفه عطر زدن و خوشبو كردن خود،مستحب است،اما در زیارت امام حسین</font><font size="2">(علیه السلام)</font><font size="3">مستحب نیست</font></div><div><font size="3">4.با آرامش و وقار حركت كردن و گام ها را كوتا برداشتن.</font></div><div><font size="3">5.مشغول بودن ذكر،به خصوص ذكر الله اكبر و الحمدلله در حال رفتن به حرم.</font></div><div><font size="3">6.خواندن اذن دخول،اجازه گرفتن برای ورود به حرم.</font></div><div><font size="3">7.بوسیدن آستانه و درگاه حرم،ولی سجده كردن جایز نیست،مگر آنكه سجده شكر به جهت توفیق این زیارت.</font></div><div><font size="3">8.وارد شدن به حرم با پای راست.</font></div><div><font size="3">9.نزدیك حرم رفتن به طوری كه بتواند در كنار ضریح قرار بگیرد،در صورتی كه مزاحمتی برای زائران نداشته باشد و سبب اختلاط با نامحرم نباشد.</font></div><div><font size="3">10ایستادن در حال زیارت،اگر عذری ندارد و بتواند بایستد.</font></div><div><font size="3">11.تكبیر گفتن پیش از زیارت،وقتی قبر مطهر را می بیند.</font></div><div><font size="3">12.خواندن زیارت های كه از معصومین رسید.</font></div><div><font size="3">13.آهسته زیارت خواندن و پرهیز از صدای بلند.</font></div><div><font size="3">14.خواندن دو ركعت نماز زیارت،پس از زیارت و هدیه ثواب به آن حضرت.</font></div><div><font size="3">15.پشت به قبله و رو به قبر زیارت خواندن.</font></div><div><font size="3">16.خواندن دعا و قرآن و هدیه ثواب به آن حضرت.</font></div><div><font size="3">17.توبه از گناهان،زیرا حرم امام حسین(ع) و نیز حرم معصومین محل پذیرش توبه است.</font></div><div><font size="3">18.پرهیز از سخنان زشت و لغو و بیهوده و امور دنیایی در حرم.</font></div><div><font size="3">19.بیرون رفتن از حرم پس از زیارت،تا جا برای دیگران باشد و از زیارت ملول نشود و شوق زیارت همچنان در دلش زنده بماند</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">.</font></div> text/html 2014-10-21T04:38:26+01:00 rahrovanevlaiat.mihanblog.com علی اصغر عزیزی پنج فضیلتی که امام رضا(ع) برای عزاداران حسینی بیان فرمودند http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com/post/26 <div><span style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="4">بسم الله الرحمان الرحیم</font></span></div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify; font-weight: bold;"><div><span style="line-height: 23.3999996185303px;">امام رضا&nbsp;</span><span style="line-height: 23.3999996185303px;">علیه‌السلام فرمودند: اى پسر شبیب! به ‎راستى محرّم همان ماهى است كه اهل جاهلیت در زمان گذشته ظلم و قتال را به خاطر احترامش در آن حرام مى‏ دانستند؛ امّا این امّت نه حرمت این ماه را نگه داشتند و نه حرمت پیغمبرشان صلّی‌الله‌ علیه ‌و ‌آله‌ و‌ سلّم را. در این ماه ذریه‌ او را كشتند و زنانش را اسیر كردند و اموالش را غارت كردند خدا هرگز این گناه آنها را نیامرزد.</span></div></span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;">... اى پسر شبیب! اگر براى چیزى گریان شدی، براى حسین علیه‌السّلام گریه كن كه او را سر بریدند همان‌گونه که گوسفند را سر می‌برند و هجده كس از خاندانش علیهم‌السّلام با او كشته شدند كه روى زمین مانندى نداشتند؛ آسمان‏هاى هفت‏گانه و زمین‏ها براى كشته‌شدن او گریستند و چهار هزار فرشته براى یاری‏ اش به زمین آمدند و دیدند که ایشان كشته شده‌اند.پس بر سر قبرش ژولیده و خاك‌آلود می‌باشند تا قائم علیه‌السّلام قیام كنند و یاری ‏اش كنند و شعار آن‏ها «یا لثارات الحسین علیه‌السّلام» (ای خونخواهان حسین علیه‌السّلام) است.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;">اى پسر شبیب! پدرم از پدرش از جدّش علیهم‌السّلام برایم باز گفت كه: چون جدّم حسین علیه‌السّلام كشته شد، آسمان خون و خاك سرخ بارید.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify; font-weight: bold;"><br>اى پسر شبیب! اگر بر حسین علیه‌السّلام گریه كنى تا اشک‌هایت بر گونه‏ هایت روان شود، خداوند هر گناهى که كردى از کوچک و بزرگ و كم و زیاد می ‏آمرزد.<br><br>... اى پسر شبیب! اگر شاد می‏شوی که خدا را ملاقات کنی در حالی که گناهى نداری، حسین علیه‌السّلام را زیارت كن.&nbsp;<br><br>اى پسر شبیب! اگر شاد می‏شوی که در غرفه‏ هاى ساخته‌شده در بهشت با پیغمبر و آلش علیهم ‌السّلام ساكن شوى، بر قاتلان حسین علیه‌السّلام لعنت بفرست.&nbsp;<br><br>اى پسر شبیب! اگر شاد می‏شوی که ثوابی مانند ثواب کسانی که با حسین علیه‌السّلام شهید شدند برای تو باشد، هر وقت به یادش افتادى بگو: «یا لَیتَنِی كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً»: «ای كاش با آن‏ها بودم تا به فوز عظیمى مى ‏رسیدم».<br><br>... اى ابن شبیب! اگر دوست دارى با ما در درجات عالى بهشت همراه باشى، در اندوه ما اندوهگین و در خوشحالى ما، خوشحال باش، و بر تو باد به ولایت ما، زیرا اگر كسى سنگى را دوست داشته باشد، خداوند در روز قیامت او را با آن سنگ محشور خواهد كرد.&nbsp;&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 205);">متن حدیث:</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify; color: rgb(255, 0, 0);"><br>عن الریان بن شبیب قال : دخلت على الرضا (علیه السلام) فی أول یوم من المحرم فقال لی :<br>یا ابن شبیب أصائم أنت ؟<br>فقلت: لا !<br>فقال : إن هذا الیوم هو الیوم الذی دعا فیه زكریا ربه عز وجل فقال : {رب هب لی من لدنك ذریة طیبة إنك سمیع الدعاء} فاستجاب الله له وأمر الملائكة فنادت زكریا وهو قائم یصلی فی المحراب أن الله یبشرك بیحیى ، فمن صام هذا الیوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزكریا علیه السلام .<br>&nbsp;ثم قال:<br>یا ابن شبیب إن المحرم هو الشهر الذی كان أهل الجاهلیة فیما مضى یُحرّمون فیه الظلم والقتال لحرمته ، فما عرفت هذه الأمّة حرمة شهرها ولا حرمة نبیها ، لقد قتلوا فی هذا الشهر ذریته ، وسبوا نساءه ، وانتهبوا ثقلة ، فلا غفر الله لهم ذلك أبدا .<br><br>یا ابن شبیب إن كنت باكیًا لشیءٍ فابكِ للحسین بن علی بن أبی طالب علیهما السلام ، فانه ذبح كما یذبح الكبش ، وقتل معه من أهل بیته ثمانیة عشر رجلاً ، ما لََهَم فی الأرض شبیهون ، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله ، ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره ، فوجدوه قد قتل ، فهم عند قبره شُعْثٌ غُبْرٌ إلى أن یقوم القائم ، فیكونون من أنصاره ، وشعارهم "یا لثارات الحسین" .<br><br>&nbsp;یا ابن شبیب لقد حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن جده أنه لما قتل جدی الحسین أمطرت السماء دمًا وترابًا أحمر .<br>&nbsp;<br>یا ابن شبیب إن بكیت على الحسین حتى تصیر دموعك على خدیك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغیرًا كان أو كبیرًا ، قلیلاً كان أو كثیرًا .<br><br>یا ابن شبیب إنْ سرّك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب علیك ، فزُر الحسین علیه السلام .<br><br>&nbsp;یا ابن شبیب إنْ سرّك أن تسكن الغُرف المبنیّة فی الجنة مع النبی صلى الله علیه واله فالعن قتلة الحسین .<br><br>یا ابن شبیب إنْ سرّك أن یكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین فقلْ متى ما ذكرته : " یا لیتنی كنتُ معهم فأفوزَ فوزًا عظیمًا " .<br>یا ابن شبیب إنْ سرّك أن تكون معنا فی الدرجات العلى من الجنان ، فاحزن لحزننا ، وافرح لفرحنا ، وعلیك بولایتنا ، فلو أن رجلا تولى حجرًا لحشره الله معه یوم القیامة.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px; text-align: justify;"><div align="left" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; line-height: 23.3999996185303px;">«بحارالأنوار ج 44ص 285-عیون أخبارالرضا(ع)، ج1 ص 299»</div> text/html 2014-10-20T09:06:56+01:00 rahrovanevlaiat.mihanblog.com علی اصغر عزیزی احكام حسینی 2 http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com/post/25 <font size="4">بسم الله الرحمان الرحیم</font><div><font size="3">دوم:حرم امام حسین(علیه السلام)</font></div><div><font size="3">امام صادق(علیه السلام) فرمود:در چهار مكان نماز تمام است:در مسجد الحرام،در مسجد النبی،مسجد كوفه و حرم امام حسین(علیه السلام</font></div><div><font size="3">این چهار مكان را (امكان تخییر) می نامند،یعنی مكانهایی كه مسافر می تواند نماز را تمام یا شكسته بخواند.</font></div><div><font size="3">محل دفن امام حسین(علیه السلام) و اطراف قبر ایشان تا جایی كه حرم نامیده می شود، دارای احكام خاصی است كه به برخی از آنها اشاره می كنیم.</font></div><div><font size="3">1.یكی از چهار مكانی كه مسافر می تواند نماز را تمام بخواند،حرم اباعبدالله الحسین(علیه السلام) است.این مطلب را دو جهت قابل توجه و دارای اهمیت است:</font></div><div><font size="3">-حرم امام حسین(علیه السلام)در ردیف حرم خداوند تعالی و حرم رسول خدا(صلی الله علیه و آله)قرار گرفته است</font></div><div><font size="3">-در حدیثی آمده است:سر آنكه مسافر می تواند نماز خود را تمام بخواند،بدان جهت است كه در این جاها نباید احساس غربت كند و مثل آن است كه در خانه خود نماز می خواند چون مسجد الحرام(خانه الوهیت) اولین خانه ای است كه برای مردم بنا شده است(آل عمران/96) و معمار آن خانه حضرت ابراهیم،پدر همه مسلمانان است چون قرآن می فرماید(حج/78)</font></div><div><font size="3">و مسجد النبی(مكان نبوت) و مسجد كوفه(مكان ولایت) و حكومت حضرت علی(ع) پیامبردر این باره فرمود است:</font></div><div><font size="3">(انا و علی ابوا هذه الامة)</font></div><div><font size="3">و در حرم امام حسین(علیه السلام) ((مكان شهادت)) كه یادآور شهادت است،همه حكم شاهد و حاضر را دارند و حاضر(غیر مسافر) نیز نمازش تمام است.</font></div><div><font size="3">2.تمام روضه شریفه حرم مطهر امام حسین(علیه السلام) و رواق ها و مساجد متصل به ان همین حكم را دارد و مسافر می تواند در آنجا نیز نماز را تمام بخواند ولی در غیر روضه شریفه احتیاط مستحب است كه مسافر نمازش را شكسته بخواند .((امام(ره)،فاضل،امام خامنه ای))</font></div><div><font size="3">-تنها در حائر حسینی مخیر است و در فاصله دورتر بنابر احتیاط واجب شكسته بخواند(صافی،نوری،گلپایگانی)</font></div><div><font size="3">-در تمام حرم مخیر است(بهجت،مكارم،تبریزی)</font></div><div><font size="3">-11/5متر اطراف قبر مقدس مخیر است(سیستانی)</font></div><div><font size="3">3.مسافر می تواند در اماكن تخییر بدون نیت تمام یا شكسته،شروع كند و در وسط آن یكی را اختیار كند و بر همان اساس نماز را به پایان ببرد و حتی در اثنای نماز می تواند نیت را برگرداند مثلا به نیت شكسته خواندن،نماز را شروع كرد و در اثنای نماز قصد كند كه نماز را تمام بخواند و همچنین بر عكس&nbsp;</font></div><div><font size="3">4.حكم تخییر مخصوص نماز است،بنابراین شخص مسافر حتی اگر نماز را در حرم امام حسین(علیه السلام) یا در كربلا بماند نمی تواند روزه بگیرد مگر روزه مستحب با نذر كه حكم جداگانه ای دارد.</font></div><div><font size="3">5.حفظ احترام حرم واجب است و هر كاری كه بی احترامی به ان باشد حرام است،مثل آب دهان انداختن یا با كفش وارد شدن.</font></div><div><font size="3">6نماز خواندن در آنجا ثواب بسیار دارد و در برخی روایات وارد شده كه ثواب در حرم امامان از ثواب در مسجد بیشتر است.</font></div><div><font size="3">7.توقف جنب و حائض و نفساء در حرم امامان بنابر احتیاط جایز نیست ولی عبور از آن به طوری كه از یك در وارد و از دیگر خارج شو،اشكار ندارد و احتیاط مستحب است كه در آن حال از داخل حرم عبور نكند.این حكم اختصاص به حرم های امامان است وی حرم امامزاده ها این حكم را ندارد.</font></div><div><font size="3">8.زن مستحاضه م تواند به مسجد یا حرم امامان معصوم برود و در آنجا توقف كند،حتی مستحاضه متوسطه و گثیره ولی احتیاط مستحب است اگر غسل هایی كه برای نماز گفته شده انجام نداده در انجا توقف نكند</font></div><div><font size="3">9.چون حرم امام حسین(ع) مكان مقدسی است اگر انسان كار خیری انجام دهد مثلا تلاوت قرآن و..... ثواب بیشتری دارد و اگر گناهی مرتكب شودمثل غیبت كردن و ..... به جهت حرمت شكنی مجازات بیشتری خواهد داشت</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2014-10-19T05:04:21+01:00 rahrovanevlaiat.mihanblog.com علی اصغر عزیزی احكام حسینی 1 http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com/post/24 <font size="4">بسم الله الرحمان الرحیم</font><div><font size="3">سلام</font></div><div><font size="3">قبل از ورود به بیان احكام باید از تمام هم محلی های بزرگوار طلب عذر و بخشش كنم كه نمی توانم وبلاگ را به روز داشته باشم.</font></div><div><font size="3">با توجه به اینكه ماه عزیز محرم را در پیش داریم بنا را بر این گذاشتم كه احكامی گفته شود كه متناسب با این ماه عزیز است و بخاطر همین عنوان بحث را احكام حسینی انتخاب كرده ام تا ان شاءالله مورد استفاده همه شما عزیزان واقع شود و ما را از دعای خیر خودتان در این ماه بزرگ فراموش نكنید</font></div><div><font size="3">مقدمه:</font></div><div><font size="3">از آنجای كه محور ماه محرم عزیز زهرا امام حسین(علیه السلام) است ما احكام خود را در موارد ذیل بیان می كنیم</font></div><div><font size="3">1.نام امام حسین(ع)</font></div><div><font size="3">2.حرم امام حسین(ع)</font></div><div><font size="3">3.زیارت امام حسین(ع)</font></div><div><font size="3">ایام مخصوص زیارت</font></div><div><font size="3">4.تربت امام حسین(ع)</font></div><div><font size="3">تسبیح تربت</font></div><div><font size="3">5.عزاداری امام حسین</font></div><div><font size="3">6.وقف</font></div><div><font size="3">7.نذر</font></div><div><font size="3">در این چند مورد می توان در باب احكام حسینی بحث كرد</font></div><div><font size="3">اول:نام امام حسین(علیه السلام)</font></div><div><font size="3">برخی از اسامی،اماكن،ایام،افراد و أشیاء دارای تقدس و احترام خاصی هستند قداست اینها به كیفیت و مقدار ارتباط آنها با ذات مقدس الهی است،چون تمام قداست ها از آن خداوند است،پس</font></div><div><font size="3">-نام خداوند و صفات او مقدس است چون أسماءالله اند</font></div><div><font size="3">-پیامبران برترین انسان ها هستند، چون انبیاءالله اند</font></div><div><font size="3">-قرآن دارای احترام خاصی است،چون كتاب الله است</font></div><div><font size="3">-پیشوایان معصوم(علیهم السلام)دارای منزلت ویژه ای هستند چون حجج الله اند</font></div><div><font size="3">-شهدا دارای برترین مقام هستند چون قتیل فی سبیل الله است</font></div><div><font size="3">-كعبه و مسجد الحرام،بلكه تمام مساجد محترمند چون بیوت الله اند</font></div><div><font size="3">-روز جمعه و عیدین(فطر و قربان) و غدیر و عاشورا و ماه رمضان دارای احترام و قداست ویژه اند چون ایام الله اند.</font></div><div><font size="3">نام مبارك امام حسین(علیه السلام) نیز چون از نام های بهشتی و نام حجة الله و ثارالله است،دارای احترام و احكام خاصی است.</font></div><div><font size="3">1.حفظ احترام این نام لازم،و بی احترامی به آن حرام است.</font></div><div><font size="3">2.هر گونه عملی كه به نوعی بی احترامی به نام امام حسین(علیه السلام)محسوب شود حرام است،مانند</font></div><div><font size="3">-سوزاندن ورقه ای كه نام مبارك حضرت بر آن نوشته شده است.</font></div><div><font size="3">-انداختن در جایی كه بی احترامی به ان باشد،مثل محل زباله و خاكروبه</font></div><div><font size="3">-نوشتن آن با چیزی و بر چیزی كه بی احترامی باشد</font></div><div><font size="3">-گذاشتن چیزی بر آن كه بی احترامی به حساب آید</font></div><div><font size="3">-رساندن جایی از بدن به نام مبارك حضرت بدون طهارت بنا بر احتیاط جایز نیست بنابر این گذاشتن دست بر نام مبارك حضرت امام حسین(علیه السلام)یا آویختن زیور یا پوشیدن لباس كه نام حضرت بر آن نوشته شده در صورتی كه تماس با بدن داشته باشد بنا بر احتیاط حرام است</font></div><div><font size="3">4.نام گذاری فرزندان به نام مبارك حضرت مستحب است&nbsp;</font></div><div><font size="3">5.اگر كسی را به نام حسین نامگذاری كنند،نام آن شخص احكام مربوط به نام امام حسین(علیه السلام) را ندارد</font></div><div><font size="3">نكته:در لمس كتابت(به هر خطی مثل بریل) معتبر است،پس لمس بر صفحه مثلا كامپیوتر لمس محسوب نمی شود.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2014-08-01T07:35:19+01:00 rahrovanevlaiat.mihanblog.com علی اصغر عزیزی رطوبت های كه از مردان خارج می شود http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com/post/22 <font size="3">این مطلب را بر اساس سوال یكی از بزرگوار كه در ماه مبارك رمضان پرسیده شده است را برایتان می نویسم كه ان شاءالله مورد قبول قرار گیرد و از اینكه نتوانستم در ماه مبارك در خدمت شما باشم عذر خواهی می كنم&nbsp;</font><div><font size="3">سه نوع رطوبت است كه از بدن انسان خارج شود نیازی به وضو و طهارت و غسل كردن نیست</font></div><div><font size="3">1.مذی:رطوبتی كه بعد از ملاعبه((بازی)) با همسر و دیدن صحنه های مستهجن و حتی گاهی اوقات صحبت كردن با جنس مخالف((زنان)) از انسان خارج شود پاك است و نیازی به غسل و وضو گرفتن و همچنین اگر به لباس برخورد بكند نیازی به طهارت ندارد و در این صورت روزه هم درست است.</font></div><div><font size="3">2.وذی:رطوبتی كه بعد از منی از انسان خارج می شود این آب پاك است و همچنین اگر بعد از غسل كردن باشد موجب بطلان نمی شود((ولی باید توجه داشته باشید كه بعد از خارج شدن منی حتما ادرار كنید و استبراء))</font></div><div><font size="3">3.ودی:رطوبتی كه بعد از بول((ادرار)) از انسان خارج می شود اگر مخلوط با ادرار نباشد پاك است((باید توجه كنید كه بعد از بول یكی از اعمالی كه مستحب است آن را انجام بدهید عمل استبراء است اگر استبراء كردید آن رطوبت پاك ولی اگر استبراء نكردید علماء این رطوبت را نجس اعلام كردند))</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div> text/html 2014-07-31T11:55:28+01:00 rahrovanevlaiat.mihanblog.com علی اصغر عزیزی عذر تقصیر http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com/post/21 <font size="3">با سلام خدمت تمام هم محلی های عزیز&nbsp;</font><div><font size="3">نماز و روزه همه شما مورد قبول خداوند تبارك و تعالی باشد&nbsp;</font></div><div><font size="3">با عذر معذرت كه نتوانستم در این مدت خدمت شما عزیزان باشم&nbsp;</font></div><div><font size="3">و از تمام عزیزانی كه در این مدت پیام فرستادن و سوالاتی را مطرح كردند تشكر می كنم و از این بابت كه نتوانستم در ماه مبارك به سوالات آنها پاسخ بدهم عذر خواهی می كنم&nbsp;</font></div><div><font size="3">با توجه به اینكه در ماه عزیز خداوند بودیم و در ایام تبلیغی بسر می بردم و دسترسی به اینترنت نداشتم از این به بعد در خدمت شما عزیزان هستم</font></div><div><font size="3">با تشكر كوچك همه شما طلبه علی اصغر عزیزی</font></div> text/html 2014-06-25T07:33:35+01:00 rahrovanevlaiat.mihanblog.com علی اصغر عزیزی احكام روزه5(روزه مسافر) http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com/post/19 <font size="3">بسم الله الرحمان الرحیم</font><div><font size="3">1-مسافری كه نمازهای چهار ركعتی را باید دو ركعتی بخواند نباید روزه بگیرد.</font></div><div><font size="3">2-حكم روزه مسافر</font></div><div><font size="3">-به سفر رفتن</font></div><div><font size="3">الف-قبل از ظهر به سفر می رود*وقتی به حد ترخص رسید باید روزه اش را باطل كندو قبل از رسیدن به حد ترخص اگر روزه را باطل كند احتیاط واجب كفاره بدهد#</font></div><div><font size="3">*آیت الله سیستانی،صافی:اگر شب قبل نیت سفر داشته باشد نمی تواند آن روز را روزه بدارد و وقتی......</font></div><div><font size="3">#آیت الله مكارم،سیستانی:كفاره واجب است.</font></div><div><font size="3">ب-بعد از مسافرت می كند=روزه صحیح و نباید آنرا باطل كند</font></div><div><font size="3">-برگشتن از سفر</font></div><div><font size="3">الف:قبل از ظهر به وطن و یا جائی كه می خواهد ده روز آنجا بماند&nbsp;</font></div><div><font size="3">-كاری كه روزه را باطل می كند انجام نداده است=روزه صحیح است و باید تمام كند</font></div><div><font size="3">-روزه را باطل كرده است،روزه آن روز بر او واجب نیست و باید قضاء كند</font></div><div><font size="3">ب:بعد از ظهر رسید:روزه آن روز باطل و باید قضای آن را بجا آورد</font></div><div><font size="3">3-مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد ولی برای فرار از روزه كراهت دارد</font></div> text/html 2014-06-24T08:08:06+01:00 rahrovanevlaiat.mihanblog.com علی اصغر عزیزی حكمت و فلسفه عدم وجوب روزه مسافر http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com/post/18 <font size="3">بسم الله الرحمان الرحیم</font><div><font size="3">حكمت و فلسفه عدم وجوب روزه مسافر چیست؟</font></div><div><font size="3">شاید یكی از مهمترین سوالاتی كه ذهن بسیاری را به خودش مشغول كرده است این باشد چرا روزه مسافر در سفر باطل است؟در استدلال به این سوال این را مطرح می كنند سفر های امروزی با سفرها در قدیم بسیار متفاوت است اگر سفرهای قدیم با اسب و شتر بود كه همراه با مشقت و سختی بوده اما امروزه با این هواپیما و ماشین های مدل بالا دیگر كسی خستگی و مشقتی را احساس نمی كند پس چرا مسافر نباید روزه بگیرد</font></div><div><font size="3">برای جواب این سوال باید ابتدا روزه مسافر را از منظر قرآن و روایات مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم خداوند در قرآن درباره روزه مسافر چه می فرماید و در روایات اهل بیت درباره نماز و روزه مسافر چه فرموده اند</font></div><div><font size="3">1.خداوند مهربان عالم در سوره بقره آیات 184و185 حكم روزه مسافر را بیان فرموده است.</font></div><div><font size="3">((أیاما معدودات فمن كان منكم مریضا أو علی سفر فعدة من أیام اخر......روزهای معدودی را روزه بدارید و هر كس از شما مریض یا مسافر باشد باید روزهای دیگر را روزه بدارد))</font></div><div><font size="3">((شهر رمضان.........فمن شهد منكم الشهر فلیصمه و من كان مریضا او علی سفر فعدة من أیام اخر یرید الله بكم الیسر و لا یرید بكم العسر......پس آن كس از شما در ماه رمضان در سفر نباشد باید آن روز را روزه بدارد،و آن كس كه مریض یا در سفر است باید روزهای دیگری را به همان مقدار روزه بگیرد خداوند آسایش شما را می خواهد نه سختی شما را......))</font></div><div><font size="3">طبق صریح این دو آیه خداوند می فرماید مسافر در سفر نباید روزه بگیرد و روزه مسافر در سفر باطل است.</font></div><div><font size="3">2.اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام)كه مفسر و مبین قرآن كریم هستند این آیه را برای ما تفسیر كردند كه ما به چند نمونه آن اشاره می كنیم</font></div><div><font size="3">الف-امام باقر(علیه السلام) در ذیل آیه شریفه می فرماید:(من شهد رمضان فلیصمه و من سافر فلیفطر.. امام در یك جمله كوتاه و پر معنا می فرماید هركس ماه رمضان را درك كرد باید روزه بدارد و هر كس در ماه رمضان مسافرت كرده باید رزه اش را بخورد((تفسیر عیاشی ج1ص81))</font></div><div><font size="3">ب-امام زین العابدین(علیه السلام)می فرماید:(و أما صوم السفر و المرض فإن العامة قد اختلفت فی ذلك فقال قوم یصوم و قال الآخرون لا یصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر و اما نحن فنقول یفطر فی الحالین جمیعا فأن صامفی حال السفر أو فی حال المرض فعلیه القضاء فإن الله عزوجل فمن شهد منكم....</font></div><div><font size="3">امام می فرماید عامه(اهل سنت)در مورد روزه سفر و مرض اختلاف كرده اند بعضی گفته اند مریض و مسافر می توانند روزه بگیرند و بعضی گفتند نباید روزه بگیرند و دسته سوم گفته اند اگر می تواند روزه بگیرد اگر نمی تواند روزه نگیرد ولی ما(اهل بیت)می گویم در هر دو حال حتما روزه را بشكند و افطار كند اگر كسی روزه گرفت باید بعدا قضای آن را بجا آورد سر آخر امام به آیه 184و184 سوره بقره استشهاد فرمودند((وسائل الشیعه ج10ص174ح13142))</font></div><div><font size="3">ج:و روایاتی زیادی كه در این باب وجود دارد كه ذكر همه آنها باعث اطاله كلام می شود دوستان عزیز می توانند برای اطلاع به كتاب وسائل الشیعه ج 10 باب وجوب الافطار فی السفر فی شهر رمضان رجوع كنند</font></div><div><font size="3">&nbsp;3-با توجه به آیات و روایات در باب عدم وجوب روزه مسافر به جواب سوال می پردازیم</font></div><div><font size="3">سوال این بود با توجه به اینكه سفر در قدیم همراه با مشقت و سختی بوده خداوند برای آسایش مردم این حكم را وضع كرده است در نتیجه با توجه به اینكه سفر در حال حاضر دارای مشقت و سختی نیست چون با ماشین های مدل بالا و هواپیما دیگر این حكم هم باید منتفی باشد؟</font></div><div><font size="3">باید در جواب این سوال گفت این علت در زمانی می تواند درست باشد كه در زمان خود پیامبر اكرم(ص) هم علت اصلی عدم وجوب روزه مسافر سختی و مشقت بوده باشد در حالی كه این طور نیست چرا؟</font></div><div><font size="3">-اگر ما علت اصلی عدم وجوب روزه مسافر را سختی بدانیم پس كسی كه شغلش سفر است و دائما در سفر است باید نماز شكسته و روزه او صحیح نباشد در حالی كه این طور نیست بلكه بر عكس است هم نماز او كامل است و هم روزه او صحیح است.((امام باقر(ع) می فرماید چهار دسته نماز شان در سفر و حضر تمام است1-مكاری(كسی كه شتر دارد و كرایه می دهد2-كری(كسی كه بعنوان خدمتكار می رود3-راعی(چوپان4-اشتقان:دشتبان))(وسائل الشیعه ج8ص485)</font></div><div><font size="3">-در روایات ما مشقت و سختی بعنوان علت اصلی در احكام روزه مسافر رد شده است</font></div><div><font size="3">امام صادق(ع) می فرماید شخصی به نزد پیامبر(ص)آمد و عرض كرد یا رسوالله آیا در ماه رمضان در سفر روزه بگیرم؟حضرت فرمود خیر پس آن شخص عرض كرد این كار بر من آسان است حضرت فرمود خدای عزوجل بر بیماران و مسافران امت من روزه نگرفتن را تصدیق كرد آیا خوب است كه كسی به شما صدقه(هدیه) بدهد و شما رد كنید(وسائل الشیعه ج10ص175ح13145)</font></div><div><br></div><div><font size="3">نتیجه:در آیه 185 (یرید بكم......)بعنوان حكمت حكم بیان شده است نه علت حكم چرا اگر علت حكم باشد با منتفی شدن علت خود حكم هم منتفی می شود ولی با منتفی شدن حكمت حكم همچنان باقی است&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2014-06-21T18:36:19+01:00 rahrovanevlaiat.mihanblog.com علی اصغر عزیزی احكام روزه4(موارد قضاء و كفاره) http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com/post/17 <font size="3">بسم الله الرحمان الرحیم</font><div><font size="4">1.قضاء</font><font size="3">:یك روز دیگر را باید به جای آن روزی كه روزه نگرفت،روزه بگیرد</font></div><div><font size="4">2.كفاره</font><font size="3">:جریمه ی است برای باطل كردن روزه معین</font></div><div><font size="4">-كفاره سه چیز است</font></div><div><font size="3">الف:آزاد كردن برده:بخاطر اینكه الان برده ی وجود ندارد منتفی است</font></div><div><font size="3">ب:دوماه(شصت روز)روزه بگیرد</font></div><div><font size="3">ج:شصت فقیر را غذا دادن</font></div><div><font size="4">3.فرق بین كفاره و فدیه:</font></div><div><font size="3">-كفاره جریمه است ولی فدیه در مواردی است كه افطار عمدی نیست بلكه با عذر افطار صورت می گیرد</font></div><div><font size="4">4.در چند مورد فقط قضاء واجب است و كفاره ندارد</font></div><div><font size="3">-عمدا قی(استفراغ) كند</font></div><div><font size="3">-در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند یك یا چند روز با آن حالت روزه بگیرد</font></div><div><font size="3">-بدون تحقیق اینكه صبح شده است یا نه كاری كه روزه را باطل می كند انجام دهد</font></div><div><font size="3">-به گفته دیگری كه گفته هنوز صبح نشده است روزه دار كاری بكند كه روزه را باطل كندو بعد معلوم شود صبح شده است</font></div><div><font size="3">-روزه بواسطه سفر باطل شده است</font></div><div><font size="3">-روزه های زنان در ایام عادت</font></div><div><font size="3">-بر اثر ندانستن مسأله مبطلی را انجام دهد ولی نمی توانست مساله را یاد بگیرد یا اصلا ملتفت نبود</font></div><div><font size="4">5.مواردی كه كفاره واجب است</font></div><div><font size="3">-بواسطه مرض نتواند روزه بگیرد و این مرض تا سال بعد ماه رمضان طول بكشد</font></div><div><font size="3">-بواسطه پیری روزه گرفتن برای او مشقت دارد و بعد از ماه مبارك نمی تواند قضای آن را بجا آورد((اگر مرض چند سال طول بكشد و بعد خوب شود باید قضای روزه ماه رمضان آخر را قضاء كند و برای سالهای قبل فقط كفاره بدهد))</font></div><div><font size="3">-مرضی دارد كه زیاد تشنه می شود و روزه گرفتن برای او مشقت دارد و نمی تواند بعد از ماه مبارك قضای آن را بجا آورد</font></div><div><font size="4">6.مواردی كه هم قضاء دارد &nbsp;هم كفاره</font></div><div><font size="3">-بواسطه عذری روزه نگرفت و بعد از ماه رمضان عذر برطرف شود و تا ماه رمضان سال بعد عمدا قضای آن را بجا نیاورد</font></div><div><font size="3">-روزه قضاءماه رمضان را چند سال به تأخیر بیاندازد،باید قضاء روزه را بگیرد و یك مد طعام به فقیر بدهد(كفاره تكرار نمی شود)</font></div><div><font size="3">-زمانی كه دارد تصمیم دارد كه بعد از بر طرف شدن عذر قضای روزه را بگیرد عذر بر طرف شد و پیش از قضاءدر تنگی وقت عذری پیدا شود قضای آن واجب و احتیاط واجب یك مد طعام&nbsp;</font></div><div><font size="3">-آیت الله مكارم:اگر كوتاهی نكرده باشد و عذری پیدا شود فقط قضاء لازم است</font></div><div><font size="3">-در قضای روز كوتاهی كند و وقت تنگ شود و در تنگی وقت عذری برایش پیش بیاید</font></div><div><font size="3">-زنی كه زاییدن او نزدیك است و روزه برای حملش ضرر دارد یا برای خودش ضرر دارد در مورد اول(برای حملش ضرر دارد) بعلاوه قضای روزه یك مد طعام باید به فقیر بدهد &nbsp;و در مورد دوم(برای خودش ضرر دارد)بنا بر احتیاط واجب یك مد طعام دهد</font></div><div><font size="3">-آیت الله سیستانی:در مورد دوم باید كفاره بدهد&nbsp;</font></div><div><font size="3">-آیت الله مكارم:در مورد دوم كفاره ندارد ولی باید قضاء را بجا آورد</font></div><div><font size="3">-زنی كه به بچه شیر می دهد و شیر او كم است و روزه برای بچه ضرر دارد یا برای خودش ضرر دارد در مورد اول(برای بچه ضرر دارد)بعلاوه بر قضاء كفاره هم واجب است و در مورد دوم قضای لازم و كفاره بنا بر احتیاط واجب</font></div><div><font size="3">آیت الله مكارم در مورد دوم نه روزه واجب است و نه كفاره واجب است ولی بعدا باید قضا را بجا آورد</font></div><div><font size="3">-بواسطه عذری غیر مرض مانند مسافرت روزه ماه رمضان را نگیرد و عذر او تا سال بعد ادامه داشته باشد قضای آن لازم و احتیاط مستحب یك مد طعام به فقیر بدهد</font></div><div><font size="3">-آیات عظام:مكارم،سیستانی،صافی:احتیاط واجب یك مد طعام به فقیر بدهد</font></div><div><font size="4">7.نه قضاء لازم است نه كفاره</font></div><div><font size="3">-روزه های ایام كفر برای تازه مسلمان شده(روزه های ایام كفر واجب نیست &nbsp;بگیرد)</font></div><div><font size="3">-برای كسی كه بواسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد و بعد از ماه مبارك هم نمی تواند روزه بگیرد</font></div><div><font size="4">8.احكام قضاء و كفاره</font></div><div><font size="3">-لازم نیست قضای روزه و كفاره را فورا بجا آورد و نباید كوتاهی كند</font></div><div><font size="3">-اگر چند ماه رمضان روزه قضاء دارد هر كدام را اول بگیرد اشكال ندارد ولی اگر وقت قضای روزه آخرین ماه تنگ است باید اول قضای آن را بجا آورد</font></div><div><font size="3">-كفاره ی كه انسان واجب می شود اگر چند سال به تأخیر بیفتد چیزی به آن اضافه نمی شود</font></div><div><font size="3">-كسی كه قضای روزه ماه رمضان گرفته اگر بعد از ظهر عمدا كاری كند كه روزه باطل شود باید ده فقیر را یك مد طعام بدهد *و اگر نمی تواند احتیاط واجب سه روز پی در پی روزه بگیرد</font></div><div><font size="3">*آیت الله مكارم:باید سه روز پی در پی روزه بگیرد</font></div><div><font size="3">*آیت الله سیستانی و صافی:اگر نمی تواند سه روز روزه بگیرد</font></div><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2014-06-19T17:22:35+01:00 rahrovanevlaiat.mihanblog.com علی اصغر عزیزی احكام روزه(3)مبطلات روزه http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com/post/16 <font size="3">بسم الله الرحمان الرحیم</font><div><font size="3">دوم:جماع(آمیزش جنسی)</font></div><div><font size="3">-جماع روزه را باطل می كند هر چند منی خارج نشود</font></div><div><font size="3">-اگر فراموش كند كه روزه است و جماع كند.روزه او باطل نمی شود ولی اگر هر لحظه یادش بیاید باید فورا از حالت جماع خارج شود،وگرنه روزه اش باطل است.</font></div><div><font size="3">سوم:استمناء</font></div><div><font size="3">-اگر روزه دار با خودش كاری كند كه منی از او خارج شود روزه اش باطل می شود.</font></div><div><font size="3">-محلتم شدن در روز(خروج منی در حالت خواب)روزه را باطل نمی كند،و واجب نیست فورا غسل كند بلكه باید برای نماز غسل كند.</font></div><div><font size="3">پنجم:دورغ بستن به خدا و پیامبران و امامان معصوم&nbsp;</font></div><div><font size="3">الف:در موارد زیر دورغ بستن به خدا و پیامبران و امامان و بنابر احتیاط واجب صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س) روزه را باطل می كند</font></div><div><font size="3">-در امور دنیوی و اخروی</font></div><div><font size="3">-دروغ بستن به اقوال آنان باشد یا افعال</font></div><div><font size="3">-با گفتار باشد یا نوشتار یا اشاره یا انجام كاری كه از آن نسبت دروغ فهمیده شود</font></div><div><font size="3">-به صراحت باشد یا كنایه</font></div><div><font size="3">-دروغ را خودش ساخته باشد یا دیگریگر قصد&nbsp;</font></div><div><font size="3">-اخبار باشد یا پاسخ به سوال دیگری باشد</font></div><div><font size="3">-دروغی كه قبلا گفته تصدیق كند(یعنی بگوید آنچه گفتم درست بود)</font></div><div><font size="3">-راستی كه قبلا گفته است تكذیب كند</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ب:در موارد زیر روزه را باطل نمی كند</font></div><div><font size="3">-قصد راستگویی دارد ولی دورغ در آید</font></div><div><font size="3">-قصد دروغگویی دارد ولی راست درآید</font></div><div><font size="3">-بازگویی دروغ كه دیگری ساخته یا گفته بر وجه نقل قول یا حكایت اشكال ندارد</font></div><div><font size="3">پنجم:فرو بردن سر در آب</font></div><div><font size="3">-اگر روزه دار عمدا تمام سر را در آب فرو برد روزه است باطل است</font></div><div><font size="3">آیت الله سیستانی:فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمی كند ولی این كار كراهت شدید دارد</font></div><div><font size="3">در چند موارد روزه را باطل نمی كند</font></div><div><font size="3">-سهوا سر را زیر آب ببرد</font></div><div><font size="3">-قسمتی از سر را زیر آب ببرد</font></div><div><font size="3">-نصف سر را یكبار و نصف دیگر را بار دیگر در آب فرو ببرد</font></div><div><font size="3">-بی اختیار در آب بیفتد</font></div><div><font size="3">-شخصی دیگری به زور سر او را در آب فرو برد</font></div><div><font size="3">-شك كند تمام سر زیر آب فرو رفته یا نه</font></div><div><font size="3">ششم:قی كردن(استفراغ كردن)</font></div><div><font size="3">-اگر روزه دار عمدی قی كند اگر چه به خاطر بیماری باشد روزه اش باطل است</font></div><div><font size="3">-اگر آروغ بزند و بدون اختیار و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید باید آن را بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو برود روزه اش صحیح است</font></div><div><font size="3">هفتم:رساندن غبار غلیظ به حلق(گلو)</font></div><div><font size="3">-رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می كند چه غبار خوراكی باشد یا غبار غیر خوراكی آرد</font></div><div><font size="3">موارد زیر روزه باطل نمی شود</font></div><div><font size="3">-غبار غلیظ نباشد</font></div><div><font size="3">-به حلق نسد(فقط به دهان برسد)</font></div><div><font size="3">-بی اختیار به حلق برسد</font></div><div><font size="3">-نمی داند روزه است</font></div><div><font size="3">-شك كند غبار غلیظ به حلق رسیده یا نه</font></div><div><font size="3">هشتم:بقای بر جنابت تا اذان صبح</font></div><div><font size="3">1.اگر شخص جنب عمدا تا اذان صبح غسل نكند و یا اگر وظیفه اش تیمماست تیمم نكند در برخی موارد روزه باطل است.</font></div><div><font size="3">الف:اگر عمدا تا اذان صبح غسل نكند و یا اگر وضیفه او تیمم است تیمم نكند</font></div><div><font size="3">-در روزه ماه رمضان و قضای آن =روزه باطل است</font></div><div><font size="3">-در بقیه روزه ها =روزه اش صحیح است</font></div><div><font size="3">ب:اگر جنب در ماه رمضان غسل یا تیمم را فراموش كند پس از یك یا چند روز یادش بیاید =باید روزه های كه گرفته قضاءكند</font></div><div><font size="3">ج:كسی كه شب ماه رمضان جنب شده می داند اگر بخوابد بعداز اذان صبح بیدار می شود باید پیش از خواب غسل كند اگر بدون غسل بخوابد و بعداز اذان صبح بیدار شود=روزه اش باطل است</font></div><div><font size="3">-مقصود از خواب اول كدام است؟</font></div><div><font size="3">خوابی است كه با علم بر جنابت می خوابد نه اینكه در آن خوابی كه جنب شده است</font></div><div><font size="3">-آیا می شود غسل جنابت را به تاخیر انداخت تا نزدیكی اذان صبح و بجای غسل تیمم كرد؟</font></div><div><font size="3">هر چند گناه مرتكب می شود ولی اگر قبل از اذان صبح تیمم كند روزه اش صحیح</font></div><div><font size="3">د:اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود اگر احتمال بدهد كه اگر دوباره بخوابد بیدار می شود برای غسل می تواند بخوابد</font></div><div><font size="3">نهم:باقی ماندن بر حیض و نفاس</font></div><div><font size="3">الف:عمدا تا اذان صبح غسل یا اگر وظیفه اش تیمم است نكند=روزه اش باطل است</font></div><div><font size="3">ب:برای غسل وقت ندارد:</font></div><div><font size="3">-در روزه ماه رمضان و قضایی آن باید تیمم كند=روزه صحیح است</font></div><div><font size="3">-در روزه واجب(مثل نذر)یا مستحب بدون تیمم=صحیح ولی احتیاط در این است تیمم كند</font></div><div><font size="3">-اگر زن نزدیك اذان صبح پاك شود و برای هیچ یك از غسل و تیمم وقت ندارد=روزه صحیح</font></div><div><font size="3">-اگر بعد از اذان صبح بفهمد كه قبل از اذان پاك شده است=روزه صحیح است</font></div><div><font size="3">-حیض و نفاس مبطل روزه است.بلكه موجب سقوط تكلیف و مانع صحت روزه است</font></div><div><font size="3">-اگر زن نزدیك به اذان مغرب(چند لحظه به اذان)حیض شود روزه آن روز باطل است.</font></div><div><font size="3">((</font><font size="6">حكم كلی:تمام مبطلات روزه در صورت عمد و اختیار صورت گیرد،مبطل روزه است مگر بقاء بر جنابت در نتیجه انجام &nbsp;سهوی مبطل روزه نیست))</font></div> text/html 2014-06-18T08:07:28+01:00 rahrovanevlaiat.mihanblog.com علی اصغر عزیزی احكام روزه(2) مبطلات روزه http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com/post/15 <font size="3">بسم الله الرحمان الرحیم</font><div><font size="3">1-نه چیز باعث باطل شدن روزه می شود.</font></div><div><font size="3">اول:خوردن و آشامیدن</font></div><div><font size="3">-فرقی ندارد كه خوردن و آشامیدن آن معمول باشدمثل:نان و آب یا خوردن آن معمول نباشدمثل خاك&nbsp;</font></div><div><font size="3">-تزریق آمپول و سرم در ماه رمضان</font></div><div><font size="3">آیات عظام:امام رهبری بهجت:اگر آمپول جنبه غذایی و تقویتی دارد بنا بر احتیاط واجب باید از تزریق آن خودداری كند ولی اگر جنبه دوائی دارد یا عضو را بی حس می كند تزریق اشكال ندارد</font></div><div><font size="3">آیت الله بهجت:تزریق سرم روزه را باطل می كند</font></div><div><font size="3">آیات عظام:سیستانی،نوری،صافی،وحید:تزریق آمپول و سرم روزه را باطل نمی كند چه جنبه غذایی داشته باشد چه دوائی</font></div><div><font size="3">آیت الله وحید:تزریق سرم بنابراحتیاط واجب خوداری شود</font></div><div><font size="3">آیت الله مكارم:آمپول های دارویی و عضلانی تزریق شود اشكال ندارد ولی تزریق آمپولهای و سرم های وریدی جایز نیست.</font></div><div><font size="3">-غذایی كه در لای دندان باقی مانده است اگر در روز عمدا &nbsp;فرو ببرد روزه اش باطل است</font></div><div><font size="3">-كسی كه احتمال می دهد یا می داند كه غذایی باقی مانده در لای دندان در روز فرو می رود آیا لازم است مسواك بزند یا خلال كند؟</font></div><div><font size="3">آیات عظام:امام،رهبری،نوری:اگر در حد احتمال باشد اشكال ندارد ولی اگر بداند باید مسواك یا خلال كند و اگر این كار را انجام نداد و چیزی فرو رفت روزه اش باطل است و اگر فرو هم نرود احتیاط واجب باید قضای آن را بجا آورد</font></div><div><font size="3">آیا عظام:سیستانی،صافی،بهجت:اگر در حد احتمال باشد اشكال ندارد ولی اگر بداند غذا فرو می رود باید مسواك بزند اگر این كار را نكرد.هرچند چیزی فرو نرود روزه اش باطل است</font></div><div><font size="3">آیت الله مكارم:در حد احتمال اشكال ندارد ولی اگر بداند بنابر احتیاط واجب باید دندان را خلال كند و اگر این كار را انجام نداد غذا فرو برود روزه را تمام كند و بعدا قضا كند</font></div><div><font size="3">-اگر لثه ها خون بیاید و با آب دهان مخلوط شود بطوری كه در آن مستهلك شود(از بین برود)ضرری به روزه نمی زند</font></div><div><font size="3">-مسواك كردن با خمیر دندان در حال روزه اشكال ندارد ولی باید از فرو بردن آب دهان جلوگیری شود</font></div><div><font size="3">-پركردن دندان در حال روزه در صورتی جایز است كه مطمئن باشد خون و آبی كه با دستگاه وارد دهان می شود فرو نخواهد رفت</font></div><div><font size="3">-فرو بردن خلط اگر به فضای دهان نرسیده باشد اشكال ندارد ولی اگه به فضای دهان رسیده باشد فرو بردن آن اشكال دارد(بنا بر احتیاط واجب)</font></div><div><font size="3">-مرز فضای دهان مخرج حرف (خ) است</font></div><div><font size="3">-اگر روزه دار به قدری تشنه شود كه ترس مردن داشته باشد باید به اندازه ای كه از مرگ نجات پیدا كند آب بیاشامد ولی روزه او باطل و اگر در ماه رمضان باشد باید بقیه روز را امساك كند</font></div><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2014-06-17T10:12:27+01:00 rahrovanevlaiat.mihanblog.com علی اصغر عزیزی احكام روزه(1) http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com/post/14 <font face="times new roman, times, serif" size="4">بسم الله الرحمان الرحیم</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">1-ماه رمضان به چه معنا است؟</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">ماه رمضان در لغت از ماده(رمض)به معنای شدت گرما و تابش آفتاب بر سنگ و شن است.با توجه به اینكه ماه مبارك رمضان،ماه تحمل شداید و عطش و گرسنگی است به این عنوان نام گرفته است.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">2-ماه رمضان از نظر فضیلت و شرافت بر ماه رجب و شعبان تقدم دارد.بزرگی می فرمود ماه رمضان ماه ضیافت الله است شرط ورود به ضیافت خدا قبول نبوت(ماه رجب)و ولایت(شعبان) است</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">3-صوم(روزه)در لغت و اصطلاح به چه معنا است؟</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">در لغت به معنای امساك و خودداری از هر چیز است.و در اصطلاح امساك و خودداری از موارد هشت گانه(كه بعدا خواهد آمد)از اذان صبح تا اذان مغرب به قصد انجام دادن فرمان خداوند بزرگ</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">4-یوم الشك چه روزی است؟</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">یوم الشك مربوط به آخر ماه شعبان است. یعنی روزی كه نمی دانیم آخر شعبان است یا اول رمضان</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-بسیاری از مردم این سوال در ذهنشان وجود دارد(كما اینكه از خود بنده این سوال شده است)كه چرا در زمان مراجع عظام قبلی یوم الشك وجود نداشته ولی در زمان مراجع فعلی این روز وجود دارد؟</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-برای جواب این توهم باید بگوییم كه یوم الشك نه تنها در زمان مراجع عظام قبلی هم بوده(با رجوع به رساله عملیه)بلكه در زمان خود امامان معصوم ماه هم مورد سوال واقع می شده است.كه ما به یك نمونه آن اشاره می كنیم</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">شخصی می گوید به امام معصوم نامه نوشتم و از امام سوال كردم درباره روزی كه شك دارم ماه رمضان است آیا آن روز را روزه بگیرم یا نه؟امام فرمود به یقینت را داخل در شك نكن با رویت هلال روزه بگیر و با رویت هلال افطار كن.(وسائل الشیعه ج 10 ص255 ح 13)همانطوری كه ملاحظه فرمودید در زمان خود امام معصوم هم یوم الشك مورد ابتلا و سوال مردم بوده است.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">5-آیا روزه گرفتن در یوم الشك واجب است؟</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">گرفتن روزه در این روزه واجب نیست بنابراین</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-اگر شخصی در آن روز،روزه نگرفت و كشف خلاف شد(یعنی ماه رمضان بوده)گناهی را مرتكب نشده است ولی یك روز،روزه ماه رمضان را باید قضا كند</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-شخصی در این روز،روزه گرفت و به نیت واجب(روزه قضا)یا به نیت مستحب و بعدا كشف خلاف شد(ماه رمضان بوده)چنانچه در اثناء(وسط)روز(قبل از مغرب)بفهمد باید نیت روزه ماه رمضان بكند و روز را به پایان ببرد.ولی اگر بعد از اذان مغرب فهمیده است روزه ماه رمضان محسوب می شود.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-تجدید نیت روزه در یوم الشك تا قبل اذان مغرب است</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">6-شرائط وجوب روزه</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-بلوغ:چنانچه بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود باید آن روز را روزه بگیرد ولی اگر بعد از اذان صبح بالغ شود روزه آن روز بر او واجب نسیت</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-عقل</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-بی هوش نباشد</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-مسافر نبودن</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-حائض و نفساء نبودن</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">- ضرری نبودن روزه</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-قدرت</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-حرجی نبودن</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">انسان نمی تواند به خاطر ضعف روزه بخورد ولی اگر به قدری ضعف پیدا كند كه تحمل آن بسیار مشكل شود می تواند روزه را بخورد</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-دختر بچه های كه تازه به سن بلوغ رسیده اند ولی به واسطه ضعف بنیه نمی توانند روزه بگیرند تكلیف آنها چیست؟</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">امام خامنه ای:روزه بر او واجب است و صرف دشواری و مشقت ترك روزه جایز نیست مگر اینكه ضرر داشته باشد و مشقت زیادی داشته باشد جایز است روزه را بخورد</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">آیت الله مكارم:روزه بر او واجب نیست &nbsp;و باید برای هر روزه یك مد طعام به فقیر بدهد و قضای این روزه ها هم بر او واجب نیست</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">بقیه مراجع:اگر روزه گرفتن برای او ضرردارد و یا تحمل آن برایش زحمت و مشقت زیاد دارد &nbsp;روزه براو واجب نیست ولی ترك روزه بخاطر برخی عذرها جایز نیست و هر زمان كه می تواند باید قضای آن را بجا آورد.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;7-شرائط صحت روزه</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-اسلام &nbsp; &nbsp;- ایمان &nbsp; &nbsp; -عقل &nbsp; - بی هوش نبودن &nbsp; - مسافر نبودن &nbsp;-حائض و نفساء نبودن &nbsp;- ضرری نبودن &nbsp; - داشتن نیت &nbsp; -ترك مفطرات</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">8-نیت روزه باید چگونه باشد؟آیا لازم است حتما به زبان آورد یا از قلب گذراند؟</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">روزه هم مانند بقیه عبادات باید همرا با نیت باشد بدین معنا كه انسان از خوردن و آشامیدن و سایر چیزهای كه روزه را باطل می كند به خاطر خداوند خوداری كند و همین كه چنین عزمی دارد كافی است این می شود نیت و لازم نیست به زبان آورده شود یا از قلب خطور داد</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">9-وقت نیت روزه ماه رمضان</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">الف:روزه های مستحبی: از اول شب تا موقعی كه به اندازه ی نیت كردن به مغرب وقت باشد.به عبارت دیگر تا &nbsp;قبل اذان مغرب</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">ب: روزه های واجب:</font></div><div><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: large;">1-واجب معین مثل ماه رمضان:</span></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-بدون عذر:تا اذان صبح</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-با عذر:مثلا مسافر قبل از اذان ظهر به وطن یا جای كه می خواهد قصد دهه بكند برسد:تا اذان ظهر</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">2-واجب غیر معین:مثل روزه قضای ماه رمضان</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-چه با عذر و بدون عذر تا اذان ظهر</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">10-در روزه استمرار نیت شرط است.</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">ما یك قاطع نیت داریم و یك قطع نیت</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-قطع:یعنی قصد می كند كه دیگر روزه نباشد= روزه باطل و دیگر نمی تواند نیت روزه بكند</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">-قاطع:قصد می كند مبطلی را انجام بدهد دو صورت دارد</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">1-آن مبطل را انجام می دهد=روزه باطل</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">2-آن مبطل را قصد می كند ولی انجام نمی دهد</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">امام(ره):روزه باطل نمی شود</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">امام خامنه ای:بنابر احتیاط واجب آن است روزه را تمام كند و بعد از ماه رمضان قضا كند</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">آیات مكارم،نوری،صافی،: روزه باطل و نیت دوباره بدرد نمی خورد</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4">آیت الله سیستانی:اگر دو مرتبه نیت كند احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام و بعد از ماه مبارك قضای آن را بجا آورد</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div> text/html 2014-06-16T06:54:47+01:00 rahrovanevlaiat.mihanblog.com علی اصغر عزیزی فلسفه وجوب روزه http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com/post/13 <font size="3">بسم الله الرحمان الرحیم</font><div><font size="3">قبل از ورود بحث احكام روزه توضیح یك مطلب ضروری است.</font></div><div><font size="3">بخاطر در پیش بودن ماه مبارك رمضان و همچنین بخاطر اینكه این حقیر برای تبلیغ می روم و ماه رمضان در خدمت عزیزان نیستم بهتر دیدم كه احكام ماه رمضان را برای استفاده كاربران آماده كنم إن شاءالله كه مورد استفاده عزیزان واقع شود&nbsp;</font></div><div><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ما را از دعا خیر خود فراموش نكنید</font></div><div><font size="5">فلسفه یا حكمت وجوب روزه از منظر قرآن و روایات</font></div><div><font size="3">خداوندحكیم انسان را آزاد و با اختیار آفریده است و راه حق و باطل را به وسیله انبیاءبرای او تعیین و مشخص نموده است.</font></div><div><font size="3">از آیات و روایات استفاده می شود كه انسانهای آزاده فقط بندگانی هستند كه خدا پرست و مكلف به تكالیف آسمانی اند و بقیه از فضیلت و شرافت انسانی محروم می باشند.</font></div><div><font size="3">یكی از برنامه های مترقی و متعالی دین مبین اسلام كه ضامن سعادت دنیا و آخرت و تزكیه نفس و اخلاص و اخلاق و بهداشت جسم می باشد روزه است.</font></div><div><font size="3">روزه یك موهبت الهی است كه خداوند بر بندگانش منت نهاده و روزه را به عنوان یك فریضه بر آن واجب نموده است.</font></div><div><font size="3">ما در این نوشته سعی و تلاش می كنیم به اندازه بضاعت خود از آیان و روایات فلسفه و حكمت تشریع و وجوب روزه را بیان كنیم كه إنشاءالله مورد استفاده شما عزیزان واقع شود.</font></div><div><font size="3">1-كسب تقوا</font></div><div><font size="3">اولین و مهمترین علت وجوب روزه كسب تقوا و پرهیزگاری است.</font></div><div><font size="3">خداوند مهربان عالم در قرآن سوره بقره آیه 183 می فرماید:یا ایها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون</font></div><div><font size="3">ای كسانی كه ایمان آوردید روزه بر شما واجب شده است چنانچه بر گذشتگان شما واجب بود تا پرهیزگار(با تقوا) شوید</font></div><div><font size="3">خداوند در این آیه حكمت و فلسفه وجوب روزه را در یك جمله كوتا و پرمحتوا كسب تقوا بیان می كند.</font></div><div><font size="3">روزه عامل موثری در پرورش روح تقوا و پرهیزگاری در تمام زمینه ها و در همه ابعاد زندگی است.</font></div><div><font size="3">روزه روح و اراده انسان را قوی و غرایز او را تعدیل می كند</font></div><div><font size="3">روزه عبادت بسیار مهمی است كه اگر با آداب و شرایطی كه شارع مقدس از ما خواسته انجام گیرد در خود سازی و تذكیه نفس تاثیر بسزایی دارد</font></div><div><font size="3">2-آزمایش اخلاص بندگان</font></div><div><font size="3">امیر المومنین در این باره می فرماید:خداوند روزه را واجب كرد تا بوسیله آن اخلاص مردم را بیازماید</font></div><div><font size="3">یا وجود نازنین صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س)در خطبه با عظمت فدك فلسفه و علت وجوب روزه را این طور بیان می فرماید:خداوند روزه را برای تثبیت اخلاص واجب كرده است.</font></div><div><font size="3">در روایات اسلامی این طور بیان شده است كه عمل بدون اخلاص ارزشی ندارد</font></div><div><font size="3">3-یادآور قیامت</font></div><div><font size="3">یعنی انسانی كه در دنیا روزه می گیرد و گرسنگی و تشنگی را تحمل می كند به یاد گرسنگی و تشنگی روزه قیامت می افتدد</font></div><div><font size="3">امام رضا(ع)می فرماید:خداوند مردم را به انجام روزه امر كرد تا گرسنگی و تشنگی را بفهمد و به واسطه آن فقر و بیچارگی آخرت را درك كند</font></div><div><font size="3">و پیامبر مهر و رحمت در خطبه شعبانیه می فرماید:یاد آورید از گرسنگی و تشنگی روزه داریتان،گرسنگی و تشنگی روزه قیامت را</font></div><div><font size="3">4-برقراری عدالت اجتماعی</font></div><div><font size="3">روزه یك درس &nbsp;مساوات و برابری در میان افراد اجتماع است كه با انجام آن افراد متمكن هم وضع گرسنگان و محرومان اجتماع را حس كنند و با صرفه جویی به آنها كمك كنند.</font></div><div><font size="3">امام صادق(ع) در جواب هشام درباره علت وجوب روزه می فرماید:روزه به این دلیل واجب شده است كه میان فقیر و غنی مساوات برقرار گردد و این بخاطر آن است كه غنی طعم گرسنگی را بچشد و نسبت به فقیر اداء دین كند&nbsp;</font></div><div><font size="3">5-صحت و سلامتی جسم</font></div><div><font size="3">در طب امروز و قدیم به اثبات رسیده است كه امساك كردن اثر معجزه آسایی دارد و برای علاج درمان بسیاری از بیماری است كه یك پزشك روسی در كتابش به چندین نمونه اشاره می كند(می توانید به كتاب روزه درمان بیماری های روح و جسم مراجعه كنید)</font></div><div><font size="3">وجود نازنین رسول مهربانی(ص) می فرماید:صوموا تصحوا روزه بگیرید تا سالم بمانید</font></div><div><font size="3">و یا در یك روایت نورانی دیگر می فرماید:معده خانه تمام بیماری ها و امساك بالاترین داروهاست</font></div><div><font size="3">روزه نوعی استراحت به دستگاه گوارشی است و عامل موثری برای سرویس مجدد می باشد&nbsp;</font></div><div><font size="3">اینها گوشه ی از اثرات و فواید روزه بود كه ما بیان كردیم وگرنه در روایات ما اثرات و فواید بیشتری را برای روزه بیان كردند كه ما به همین مقدار اكتفا می كنیم</font></div><div><br></div> text/html 2014-06-15T09:32:44+01:00 rahrovanevlaiat.mihanblog.com علی اصغر عزیزی طهارت(احكام آبها) http://rahrovanevlaiat.mihanblog.com/post/12 <div><font size="4">بسم الله الرحمان الرحیم</font></div> <font size="4">1-شایع ترین از مطهرات آب است اگر چه همه أشیاء را پاك نمی كند(تنها مطهره ی كه همه چیز را پاك می كند استحاله است اگر اتفاق بیفتد توضیح را در آینده می دهیم)</font><div><font size="4">2-تقسیم بندی آب</font></div><div><font size="4">آب یا</font></div><div><span style="font-size: large;">الف:از آسمان می بارد(باران)</span></div><div><font size="4">خصوصیات باران</font></div><div><font size="4">-اگر بر چیز نجسی كه عین نجاست در آن نباشد یكبار ببارد پاك می شود</font></div><div><font size="4">-اگر بر فرش و لباس نجس ببارد پاك می شود و فشار لازم نیست</font></div><div><font size="4">-اگر بر زمین نجس ببارد پاك می شود</font></div><div><font size="4">-هرگاه باران در جایی جمع شود،اگر چه كمتر از كر باشد چنانچه تا موقعی كه باران می بارد چیز نجسی را در آن بشویند(البته تا زمانی كه بو،رنگ،مزه آن تغییر نكرده باشد)پاك است</font></div><div><font size="4">ب:یا از زمین می جوشد</font></div><div><font size="4">1.جریان دارد(آب جاری)</font></div><div><font size="4">2.جریان ندارد(چاه)</font></div><div><font size="4">ج:نه می بارد و نه از زمین می جوشد</font></div><div><font size="4">1.اگر زیاد باشد(كر) مقدار آب كر:آبی را در ظرفی كه پهنا،گودی،درازا كه هریك حداقل 3/5 وجب باشد بریزند و آن ظرف را پر شود</font></div><div><font size="4">2.اگر زیاد نباشد(قلیل)از آب كر كمتر است</font></div><div><font size="4">تمام این تقسیمات بالا</font></div><div><font size="4">-یا مضاف است مثل انواع آب میوه ها</font></div><div><font size="4">یا مطلق است(كر،جاری،باران،چاه)</font></div><div><font size="4">3-تطهیر أشیاء نجس با آب</font></div><div><font size="4">-ظروف(كه در خوردن و &nbsp;آشامیدن انسان دخیل است)</font></div><div><font size="4">اگر ظروف به نجاستی دیگر غیر از سگ و خوك نجس شود</font></div><div><font size="4">با آب كر،جاری،چاه،باران=یكبار</font></div><div><font size="4">با آب قلیل =سه بار</font></div><div><font size="4">-غیر ظروف مثل(لباس،فرش)</font></div><div><font size="4">الف:اگر با بول نجس شده باشد&nbsp;</font></div><div><font size="4">با آب كر،جاری،چاه،باران=یكبار</font></div><div><font size="4">با آب قلیل=دو بار</font></div><div><font size="4">ب:غیر بول بعد از برطرف كردن نجاست یكبار</font></div><div><font size="4">4-احكام آب كر،جاری،چاه</font></div><div><font size="4">تا زمانی كه(رنگ،بو،مزه)نجاست نگرفته باشد پاك است ولی اگر در اثر برخورد با نجاست اوصاف ثلاثه تغییر كند نجس است</font></div><div><font size="4">-تمام آب های مطلق در این حكم مشترك هستند</font></div><div><font size="4">5-آب لوله های ساختمانها كه متصل به منبع كر می باشند در حكم آب كر است</font></div><div><font size="4">6-هیچ یك از آب های مضاف پاك كننده نیست و با برخورد به نجاست نجس می شود</font></div><div><font size="4">7-تطهیر آب نجس</font></div><div><font size="4">-برای تطهیر آب قلیلی كه نجس شده است باید به آب كر یا جاری یا چاه متصل گردد یا باران بر آن ببارد و با آن مخلوط شود بطوری كه اوصاف ثلاثه تغییر كند&nbsp;</font></div><div><font size="4">-برای تطهیر آب كر،جاری،چاه،باید قدری آب كر،چاه،چاری بر آن اضافه كرد یا باران ببارد و اوصاف ثلاثه تغییر كند ولی اگر با مواد شیمیایی رنگ،بو،مزه،را عوض كنند پاك نمی شود</font></div><div><font size="4">8-تطهیر زمین نجس</font></div><div><font size="4">-با آب كر ابتدا عین نجاست برطرف شود سپس آب كر یا جاری بر آن بگیرد به مقداری كه تمام جاهای نجس را فرا بگیرد</font></div><div><font size="4">-با آب قلیل</font></div><div><font size="4">الف:زمین به گونه ی است كه آب بر آن جاری نمی شود(اصطلاحا آب را به خود می گیرد)با آب قلیل پاك نمی شود</font></div><div><font size="4">ب-آب بر زمین جاری می شود جای كه آب جاری شد پاك و جای كه آب جمع شده نجس است</font></div><div><font size="4">9-اگر چیزی با بول پسر بچه شیرخواری كه غذا خور نشده است نجس شود چنانچه یك مرتبه آب روی آن بریزند كه به تمام جاهای نجس برسد پاك می شود و در فرش و لباس و مانند آنها فشار لازم نیست</font></div>